piotr bąkowski portretOd czerwca Piotr Bąkowski objął funkcję Sekretarz Generalnego federacji sztuk walki WKSF Poland (World Kickboxing Sport Federation). To młoda organizacja prężnie rozwijająca się do tej pory w innych krajach, która w ostatnim czasie zyskała przedstawicielstwo także w Polsce. - Razem z Łukaszem Makarewiczem zgodziliśmy się na wsparcie swoim doświadczeniem tej inicjatywy, na prośbę Światowych Władz federacji.

Główna siedziba znajduje się we Włoszech. To zbyt daleko by działać skutecznie. Chętnie wspieramy wszelkie sportowe działania, dlatego zaangażowaliśmy się i w ten projekt - mówi Piotr Bąkowski.  Zarząd podjął już decyzję o formie, w jakiej będzie działał WKSF Poland -  Aby wyjść na przeciw miłośnikom sztuk walki i dopasować się do sytuacji finansowej wielu klubów w kraju, wszelkie działania pod szyldem WKSF, jak na przykład organizacja zawodów kickboxingu, nie będą wymagały, od organizatorów, poniesienia jakich kolwiek kosztów na rzecz centrali federacji. Obniży to koszty organizacji imprez a realizacja projektu, poziom jakości oraz rozmach będzie bezpośrednią decyzją organizatora. Drugą bardzo ważną decyzją jest powołanie Kadry Polski Kickboxingu która znacząco będzie dofinansowana przez Zarząd. Oznacza to że Władze WKSF Poland pokryją znaczną część kosztów, jakie muszą ponieść zawodnicy podczas turniejów międzynarodowtch i zgrupowań.

Więcej informacji www.wksf.pl